Jobmuligheder

Studieretninger

Ledige stillinger

Vi ansætter først og fremmest dig! Vi ansætter løbende mange forskellige akademiske profiler fx cand.jur., cand.mag., cand.it. cand.merc. cand.soc. scient.pol. m.m.

Mød os her

Ansatte

1900

Lokationer

Vi er tilstede i mange dele af landet, herunder:

➣København K, Valby, Birkerød, Hørsholm
➣Aarhus, Aalborg, Ikast
➣Odense, Hvalsø

Lær mere

Kontakt

Slotsholmsgade 10
1216 København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Vi beskæftiger os bl.a. med:
➣ Hvem må indrejse og opholde sig i landet?
➣ Hvordan udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?
➣ Hvordan håndterer vi udlændinge, der ikke må være i landet?
➣ Hvem kan blive statsborg?

Kom forbi til en snak og et bolsje

Vigtige politiske dagsordner og stærke menneskelige dimensioner
Udlændinge- og Integrationsministeriet er en arbejdsplads, hvor hele verden er en del af vores hverdag – både i det store og i det små. Vi har ansvaret for udlændingelovgivningen og integrationsindsatsen over for flygtninge og indvandrere. Hos os vil du komme ind i en ambitiøs organisation med fokus på høj faglighed, ordentlighed, medarbejdertrivsel og udvikling.
➣ Departementet arbejder med politikudvikling og ministerbetjening
➣ Udlændingestyrelsen behandler bl.a. sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark
➣ Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme indhenter landeoplysninger, nationale sanktionslister og forebygger ekstremisme nationalt
➣ Styrelsen for International Rekruttering og Integration behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge og understøtter kommunernes integrationsindsats
➣ Hjemrejsestyrelsen er ansvarlig for, at udlændinge, der opholder sig ulovligt i Danmark, rejser hjem
➣ Sekretariatet for Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser
➣ Sekretariatet for Udlændingenævnet behandler klager vedrørende bl.a. afgørelser om familiesammenføring mv.
➣ Nationalt ID-center rådgiver danske myndigheder om fastlæggelse og kontrol af udlændinges identitet
Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Bliv opdateret med spændende karriereevents, jobmuligheder og tips til jobansøgning.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til KarriereDagene, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.