Jobmuligheder

Studieretninger

Ledige stillinger

Foreningen er en frivillig forening, hvorfor der ikke er ledige stillinger i selve foreningen. Vores medlemmer, og de virksomheder der arbejder i, leder typisk efter profiler, som besidder en bred viden, herunder stærk viden indenfor revision, risikostyring og regulatoriske krav

Mød os her

Ansatte

Foreningens ca. 620 medlemmer arbejder primært indenfor intern revision, men også inden for risikostyring, governance, intern kontrol og IT-sikkerhed

Lokationer

Foreningen er repræsenteret bredt i det danske erhvervsliv herunder C20-indexet og særligt i den finansielle sektor, hvor intern revision er et lovkrav.

Lær mere

Kontakt

IIA Denmark (foreningen for interne revisorer)

IIA Denmark er den interne revisionsprofessions støtte inden for standarder, certificering, uddannelse, forskning og teknisk vejledning.
Foreningen IIA Denmark har til formål at styrke udviklingen inden for intern revision gennem deling af viden og ideer på det uddannelsesmæssige, etiske og professionelle plan. Formålet opnås via medlemsmøder, og ved at udvikle og tilbyde kurser og mulighed for erfaringsudveksling til medlemmerne.

IIA Denmark uddeler årligt IIA Prisen. Formålet med prisen, er at fremme kendskabet til intern revision blandt studerende på cand.merc.aud. og andre relevante kandidatuddannelser. Prisen er en præmie på 25.000 kr.

Intern revision er en uafhængig funktion, som udfører objektiv revisions- og konsulentaktivitet designet til at tilføre værdi og forbedre en organisations drift. Det hjælper en organisation med at nå sine mål ved at bringe en systematisk, disciplineret tilgang til at evaluere og forbedre effektiviteten af risikostyrings-, kontrol- og governance processer.

Intern revision består af fagfolk med en dybdegående indsigt i organisationens kultur, systemer og processer. Igennem sit løbende arbejde, er intern revision med til at styrke organisationens interne kontrolmiljø og øge effektiviteten af processer og herigennem med til at understøtte at organisatoriske målsætninger opfyldes.

Mange virksomheder har interne revisionsafdelinger for at sikre, at deres interne kontrolsystemer fungerer effektivt, og at de overholder relevante regler, standarder og bedste praksis.
Tilmeld dig vores Nyhedsbrev

Bliv opdateret med spændende karriereevents, jobmuligheder og tips til jobansøgning.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til KarriereDagene, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.